Мastercard Business дебитна картичка

Бизнис картичка директно поврзана со трансакциската сметка на правно лице.


Аплицирајте за НЛБ Mastercard Business картичките до 15 - ти јуни и искористете ги промотивните поволности без членарина за првата година на користење.
За направени 15 трансакции добивате уште една година без членарина и подарок изненадување !

Карактеристики

Mastercard Business дебитната картичка егласи на име на правното лице и може да се користи за подмирување на секојдневни службени трошоци, деловни патувања во земјата и во странство или пак за подигнување готовина. Наменета е за фирми и претпријатија кои имаат потреба од сигурен и едноставен начин на плаќање за службени потреби.

  • Можност за 24/7 користење на средствата од трансакциската сметка вклучително и одобрените средства од Overdraft на сметката на правното  лице
  • Едноставно следење на сметката и трошењето преку услугата НЛБ Проклик - Електронското банкарство
  • Без провизија за плаќање во продажната мрежа во земјата и странство
  • Подигнување готовина на сите банкомати каде е истакнат знакот на MasterCard®
  • Дневен лимит за плаќање на продажни места до 250.000 МКД
  • Дневен лимит за подигнување на готовина на банкомат до 250.000 МКД

 

Трошоци

  • Годишна членарина: 600 МКД 

Тарифник за платежни картички