Visa картички

Аплицирајте до 15 - ти јуни за Visa Classic и Visa Gold и искористете ги промотивните поволности без членарина за првата година на користење и бесплатна годишна полиса за патничко осигурување. За направени 10 ПОС трансакции добивате уште една година без членарина!
 
Visa Electron е е дебитна картичка со која можете да плаќате безготовински и да подигате готовина од банкомати во земјата и странство.
Visa Electron е дебитна картичка наменета за сите пензионери кои имаат сметка во НЛБ Банка.
Visa Classic е револвинг кредитна картичка со која можете да купувате веднаш, а да отплаќате во периодот кој следува, со месечна отплата од минимум 5% од вкупните трошоци.
Visa Gold е револвинг кредитна картичка која на корисниците им овозможува поголема финансиска флексибилност, комодитет и привилегии при користењето.