НЛБ Летни промоции- Спортуваме и се забавуваме! (Преспа 13.08.2017)