DinersClub Business

Картичка која можат да ја користат повеќе вработени за различни цели, како за подмирување на секојдневни службени трошоци, така и за деловни патувања.

Карактеристики

Diners Business картичка е кредитна картичка која гласи на име на правното лице.Можат да ја користат вработени за различни цели, при што едноставно ќе можете да ги решите сите предвидени и непредвидени службени трошоци за: хотелски услуги, набавка на авио билети, рент а кар услуги и други трошоци. 

Наменета е за фирми, претпријатија и институции кои имаат потреба од сигурен и едноставен начин на плаќање за службените потреби на своите вработени.

  • Можност за безготовинско плаќање во земјата и странство
  • Можност за подигање готовина на сите банкомати каде е истакнат знакот на Cirrus
  • Можност за плаќање на обврските преку траен налог или НЛБ ПроКлик - електронско банкарство
  • Престој во голем број на бизнис салони на аеродормите ширум светот согласно тарифите на секој од аеродормите

Трошоци

  • Еднократна уписнина (за сите членови): 1.860 МКД
  • Годишна членарина за секој член: 3.720 МКД