Бизнис картичка директно поврзана со трансакциската сметка на правно лице
Бизнис картичка со можност за плаќање на обврските на рати или во целост