Visa Business

Бизнис картичка со можност за месечна отплата од минимум 10% од вкупните обврски на крајот на месецот.

Аплицирајте и користете ги Visa Business картичките до 31-ви декември и искористете ги промотивните поволности!

  

 • Без членарина за првата година за сите нови апликации за НЛБ Visa Business кредитните картички примени во промотивниот период.
 • Без членарина за првоиздадената (основната) картичка за следната година на користење за сите правни лица кои ќе направат најмалку 15 трансакции со Visa Business картичките во промотивниот период
 • Подарок изненадување за првите 300 правни лица кои во промотивниот период ќе направат најмногу трансакции со Visa Business картичките.

Visa Business картички, за бизнис и задоволство!

   

Карактеристики

Visa Business е револвинг е картичка која гласи на име на правно лице. Mожат да ја користат повеќе вработени за подмирување на секојдневни службени трошоци, деловни патувања во земјата и во странство или пак за подигнување готовина. Преку Visa Business револвинг картичката се користат средства од одобрениот кредитен лимит или од сопствени уплатени средства. Картичката не е директно поврзана со транскациската сметка на правното лице.

Наменета е за фирми, претпријатија и институции кои имаат потреба од сигурен и едноставен начин на плаќање за службени потреби на своите вработени.

 • Грејс период до 45 дена
 • Можност за безготовинско плаќање во земјата и странство
 • Можност за подигање готовина на сите банкомати каде е истакнат знакот на Visa
 • Можност за плаќање на обврските преку траен налог или НЛБ ПроКлик - електронско банкарство
 • Дневен лимит за подигање готовина дo 250.000 МКД
 • Дневен лимит за плаќање на продажни места до 250.000 МКД

 

Каматна стапка

 • Благајнички записи + 8-10 процентни поени варијабилна за целиот период . Договорно зголемена активна каматна стапка на неплатен дел од минимален износ за плаќање – Благајнички записи + 8-10 процентни поени варијабилна за целиот период

Членарина

 • Годишна членарина за картички без кредитен лимит: 600 МКД на 12 месечни рати
 • Годишна членарина за картички со кредитен лимит: 3.000 МКД за првоиздадената картичка и 600 МКД за секоја наредна издадена картичка на 12 месечни рати

Трошок за апликација

300 МКД (за првоиздадената картичка)