Останати услуги

 

 

Со секое плаќање со платежна картичка, заштедете го кусурот.
MobiPay е начин на безготовинско плаќање со мобилен телефон поврзан директно со Вашата сметка и платежни картички.