Maestro младинска картичка

Maestro младинската картичка е дебитна картичка со посебен дизајн наменета за млади од 16 до 25 години.

Карактеристики

 • Maestro младинската картичката е поврзана со трансакциската сметка
 • Дебитна картичка со можност за плаќање на 3 и 6 рати без камата:

        - За износи над 1.500 МКД на 3 рати

        - За износи над 6.000 МКД на 6 рати

 • Може да се користи во земјата и во странство, за плаќање во продажни места и подигање готовина на банкомати
 • Подигање готовина без провизија и бесплатна проверка на состојбата на банкоматите на НЛБ Банка и на банкоматите на НЛБ Групацијата во Словенија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово
 • Без провизија за плаќање во продажна мрежа во земјата и во странство
 • Дневен лимит за подигање на готовина на банкомат: до 100.000 мкд
 • Дневен лимитза безготовински ПОС трансакции: до 100.000 мкд

Што да направите во случај да ја изгубите картичката или во случај на кражба?

Доколку утврдите дека Ви ја нема платежната картичка:

 • Можете да направите промена на лимитите на Вашите картички преку НЛБ мКлик апликацијата, односно да ги сетирате на 0 МКД лимитите за подигање на готовина на банкомати, плаќање на ПОС терминали и интернет плаќања.

 • Можете веднаш да ја блокирате на телефонскиот број 02/15-600 кој функционира 24/7, со што ќе се заштитите од можни злоупотреби.
 • Можете да се обратите во најблиската експозитура на НЛБ Банка каде ќе добиете дополнителни информации.

  

Каматна стапка

 • Активна каматна стапка до лимит: 10% (референтна стапка на благајнички записи зголемена за 8 процентни поени)

 

Членарина

 •  Без членарина за цело времетраење на картичката