Маstercard Gold

Mastercard Gold е кредитна картичка која на корисниците им овозможува голема финансиска флексибилност, комодитет и привилегии при користењето.

 

               Плаќај со Mastercard кредитните картички до 30 јуни и искористи ги промотивните поволности!

  

   • 2.000 мкд паричен износ за 1.000 клиенти кои ќе направат најголем број трансакции за време на промотивниот период од 10.5.2022 до 30.6.2022 година со Mastercard кредитните картички (Mastercard Standard/Gold/Happy/Light).
   • Без членарина за првата година на користење за сите нови Mastercard кредитни картички за кои апликациите се примени во промотивниот период од 10.5.2022 до 30.6.2022 година.


        

Карактеристики

 • Mastercard Gold e кредитна картичка со одреден лимит зависно Вашата кредитоспособност, наменета за клиенти со повисоки месечни примања кои имаат потреба да користат повисоки месечни и дневни лимити.
 • Можност за плаќање на 6 рати за износи над 3.000 мкд
 • Може да се користи во земјата и во странство, за плаќање во продажни места и подигање готовина на банкомати секаде каде е истакнат знaкот на Мastercard
 • Бескаматен грејс период до 45 дена
 • Подигнување на готовина од банкоматите на НЛБ Банка со можност за отплата на рати и избор на број на рати (2,3,4,5,6,9 или 12 рати)
 • Можност за бесплатна достава на месечниот извод на е-маил
 • Можност за плаќање на обврските со траен налог или НЛБ Клик - електронско банкарство и НЛБ мКлик - мобилно банкарство
 • Можност за плаќање на рати без камата на продажни места со кои Банката има склучено договор
 • Дневен лимит за подигање на готовина на банкомат: до 250.000 мкд
 • Дневен лимит за безготовински ПОС трансакции: до 250.000 мкд

 

Што да направите во случај да ја изгубите картичката или во случај на кражба?

Доколку утврдите дека Ви ја нема платежната картичка:

 • Можете да направите промена на лимитите на Вашите картички преку НЛБ мКлик апликацијата, односно да ги сетирате на 0 МКД лимитите за подигање на готовина на банкомати, плаќање на ПОС терминали и интернет плаќања.

 • Можете веднаш да ја блокирате на телефонскиот број 02/15-600 кој функционира 24/7, со што ќе се заштитите од можни злоупотреби.
 • Можете да се обратите во најблиската експозитура на НЛБ Банка каде ќе добиете дополнителни информации.

  

Каматна стапка:

 • Активна каматна стапка до лимит: 8% (референтна стапка на благајнички записи зголемена за 6.75 процентни поени)

 

Членарина

 • 3.000 мкд годишно на 12 месечни рати за користење на основната картичка (1.500 мкд за дополнителна картичка)
 • Ослободување од членарина во зависност од годишниот промет направен со картичката (минимум 200.000 мкд)

Трошок за апликација: 300 МКД