Маstercard Light Contactless

Mastercard Light Contactless е кредитна картичка наменета за младата популација, која нуди можност за плаќање на трошоците на 6 рати.

Карактеристики

 • Mastercard Light Contactless е кредитна картичка со која можете да плаќате на 6 рати без разлика дали трансакцијата е направена во продажна мрежа или при подигање на банкомат во земјата или странство
 • Може да се користи во земјата и во странство, за плаќање во продажни места и подигање готовина на банкомати секаде каде е истакнат знaкот на Мastercard
 • Бескаматен грејс период до 45 дена
 • Можност за бесплатна достава на месечниот извод на е-маил
 • Можност за плаќање на обврските со траен налог или НЛБ Клик - електронско банкарство и НЛБ мКлик - мобилно банкарство
 • Можност за плаќање на рати без камата на продажни места со кои Банката има склучено договор
 • Без провизија за плаќање во продажна мрежа во земјата и во странство
 • Без провизија за проверка на состојбата преку интернет
 • Дневен лимит за подигање на готовина на банкомат: до 100.000 мкд
 • Дневен лимит за безготовински ПОС трансакции: до 100.000 мкд

   

Како да плаќате бесконтактно?

Што да направите во случај да ја изгубите картичката или во случај на кражба?

Доколку утврдите дека Ви ја нема платежната картичка:

 • Можете да направите промена на лимитите на Вашите картички преку НЛБ мКлик апликацијата, односно да ги сетирате на 0 МКД лимитите за подигање на готовина на банкомати, плаќање на ПОС терминали и интернет плаќања.

 • Можете веднаш да ја блокирате на телефонскиот број 02/15-600 кој функционира 24/7, со што ќе се заштитите од можни злоупотреби.
 • Можете да се обратите во најблиската експозитура на НЛБ Банка каде ќе добиете дополнителни информации.

  

Каматна стапка

 • Активна каматна стапка до лимит: 10% (референтна стапка на благајнички записи зголемена за 8 процентни поени)

 

Членарина

 • 1299 мкд годишно на 12 месечни рати за основната картичка (700 мкд за дополнителна картичка)
 • Ослободување од членарина во зависност од годишниот промет направен со картичката (минимум 50.000 мкд за приматели на плата)

 

 Трошок за апликација: 300 МКД