НЛБ haPPy

Вистинска картичка,

за среќа!

НЛБ Банка во периодот од 01.11.2019 година до 31.12.2019 година спроведува промотивна кампања за сите НЛБ Кредитни картички за физички лица (Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard, MasterCard HaPPy, MаsterCаrd Light и MasterCard Gold).

Во рамките на кампањата за секоја безготовинска трансакција со НЛБ Кредитните картички до 31 – ви декември, клиентите ќе добијат намалена промотивна каматна стапка од 5%. Намалената каматна стапка за овие трансакции ќе се пресметува до крајот на март следната година. 

   

 

Карактеристики 
   • НЛБ haPPy e кобрендирана револвинг кредитна картичка од програмата на Mastercard издадена од страна НЛБ Банка во соработка со Неп лојалити
 • Бесконтактна картичка со меѓународна важност која секојдневно можете да ја користите во земјата и странство, за  сите Ваши купувања како и за подигање на готовина
 • Минимум месечна отплата во висина од 5% од вкупните доспеани обврски 
 • Бескаматен грејс период до 45 дена
 • Можност за плаќање на обврските со траен налог, преку НЛБ Клик - електронското банкарство и НЛБ мКлик - мобилното банкарство
 • Можност за плаќање на рати без камата на продажни места со кои Банката има склучено договор
 • Без провизија за плаќање во продажна мрежа во земјата и во странство
 • Можност за промена на дневни лимити за трошење преку НЛБ мКлик мобилното банкарство 

Главни предности
 

 • Можност за остварување на cashback во висина до 10% од износот на трансакцијата при секое купување во рамки на партнерската мрежа 

 • Загарантиран поврат на средства - cashback во висина од 0,6% од прометот реализиран на продажните места надвор од партнерската мрежа ( во земјата и странство).

  *Повратот на средства ги исклучува следниве типови трансакции

 • Можност за инстант одобрување на кредитен лимит на картичката во продажните салони на Нептун, како и можност за реализација на првото купување во истиот момент, без физичко поседување на картичката.

 • Бесплатна смс нотификација за сите трансакции реализирани со кобрендираната картичка.

   

Листа на трговци и cashback поволности

Каде може да се аплицира  за НЛБ haPPy кредитната картичка?

       Во сите експозитури на НЛБ Банка:

Локатор на експозитури

     Во сите продажни салони на Нептун Македонија:

Локатор на продажни салони

  

Каматни стапки: 

 • Активна каматна стапка до лимит: 10,25% (референтна стапка на благајнички записи зголемена за 8 процентни поени) 

Членарина: 600 мкд годишно на 12 месечни рати

 

Трошок за апликација: 300 МКД