Visa Gold

Visa Gold е револвинг кредитна картичка која на корисниците им овозможува поголема финансиска флексибилност, комодитет и привилегии при користењето.

Аплицирајте до 30.06.2019 година за НЛБ VISA Gold и VISA Classic картичките и искористете ја промотивната поволност!

 

Без членарина за првата година на користење за апликации за НЛБ Visa кредитните картички примени во промотивниот период

Бесплатна полиса за патничко осигурување од Сава осигурување АД Скопје за секоја нова НЛБ Visa кредитна картичка

Без членарина за следната година на користење за постојни и нови корисници на НЛБ Visa кредитните картички кои во промотивниот период ќе направат најмалку 10 ПОС трансакции во земјата или странство

Карактеристики

 • Visa Gold e револвинг кредитна картичка со одреден лимит зависно Вашата кредитоспособност наменета за клиенти со повисоки месечни примања кои имаат потреба да користат повисоки месечни и дневни лимити
 • Отплата од минимум 5% / 10% од месечните трошоци или повеќе согласно Вашите можности
 • Може да се користи во земјата и во странство, за плаќање во продажни места и подигање готовина на банкомати секаде каде е истакнат знaкот на VISA
 • Бескаматен грејс период до 45 дена
 • Можност за бесплатна достава на месечниот извод на е-маил
 • Можност за плаќање на обврските со траен налог, НЛБ Клик - електронското банкарство и НЛБ мКлик - мобилно банкарство
 • Можност за плаќање на рати без камата на продажни места со кои Банката има склучено договор
 • Без провизија за плаќање во продажна мрежа во земјата и во странство
 • Дневен лимит за подигање на готовина на банкомат: до 250.000 мкд
 • Дневен лимит за безготовински ПОС трансакции: до 250.000 мкд

  

Што да направите во случај да ја изгубите картичката или во случај на кражба?

Доколку утврдите дека Ви ја нема платежната картичка:

 • Можете да направите промена на лимитите на Вашите картички преку НЛБ мКлик апликацијата, односно да ги сетирате на 0 МКД лимитите за подигање на готовина на банкомати, плаќање на ПОС терминали и интернет плаќања.

 • Можете веднаш да ја блокирате на телефонскиот број 02/15-600 кој функционира 24/7, со што ќе се заштитите од можни злоупотреби.
 • Можете да се обратите во најблиската експозитура на НЛБ Банка каде ќе добиете дополнителни информации.

  

Каматна стапка

 • Активна каматна стапка до лимит: 9,25% (референтна стапка на благајнички записи зголемена за 6.75 процентни поени)

 

Членарина

 • 3.000 мкд на основната картичка (1.500 мкд за дополнителна картичка)
 • Ослободување од членарина во зависност од годишниот промет направен со картичката (минимум 200.000 мкд)

  

Трошок за апликација: 300 МКД