ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА КРЕДИТНИТЕ ОБВРСКИ ВО НЛБ БАНКА