Куќа Куќа со земјиштеОсновни податоци

Имотен лист4231 КО Струмица
ТипКуќа
ГрадСтрумица
Површина на недвижност405 m2
Површина на земјиште354 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена7.342.116 МКД


Парцелата се наоѓа на КП 298/2 во централното градско подрачје. На парцелата има изградено куќа составена од подрум, приземје, кат и мансарда. Подрумот е помошни простории и гаража, на приземјето и катот има по една станбена единица со современ и функционален распоред и на мансардата има една станбена единица. Куќата е самостоен објект и има дворно место околу неа кое е оградено и делумно бетонирано.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 7.342.116,00 денари, под која недвижноста не може да се продаде на второто јавно наддавање.

Продажбата ќе се одржи на ден 26.02.2020 во 12 часот во просториите на Извршител Данче Попчотрова-Ѓеоргиева од Струмица, ул.Ленинова бр.17, тел. за контакт 034/340-012. 

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати