Куќа Куќа со земјиштеОсновни податоци

Имотен лист4231 КО Струмица
ТипКуќа
ГрадСтрумица
Површина на недвижност405 m2
Површина на земјиште354 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена7.342.116 МКД


Парцелата се наоѓа на КП 298/2 во централното градско подрачје. На парцелата има изградено куќа составена од подрум, приземје, кат и мансарда. Подрумот е помошни простории и гаража, на приземјето и катот има по една станбена единица со современ и функционален распоред и на мансардата има една станбена единица. Куќата е самостоен објект и има дворно место околу неа кое е оградено и делумно бетонирано.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 7.342.116,00 денари.

Контакт телефон 075/455-635  072/312-882

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати