Стан Стан во колективна станбена зградаОсновни податоци

Имотен лист87875 КО Охрид 3
ТипСтан
ГрадОхрид
Година на изградба2008
Површина на недвижност71 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена2.743.269 МКД


Стан на први кат во колективна станбена зграда на КП13565/2 кој се наоѓа во месноста Даљан, оддалеченост околу 700м од бул.Туристичка во Охрид. Центарот на градот е на оддалеченост од 1,4 км. Областа е резиденцијална.

Функционлани карактеристики:

- СТ - стан со површина од 56м2

- ПП - помошна површина со впишана површина од 10м2

- П - подрум со површина од 5м2

Вкупната површина по ИЛ 87875, КО Охрид 3 изнесува 71м2

Моменталната продажна цена изнесува 2.743.269 МКД

Контакт телефон 072/312-882   075/455-635Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати