Деловен објект Деловен објектОсновни податоци

Имотен лист41972 КО Центар 1
ТипДеловен објект
ГрадСкопје
Површина на недвижност67 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Деловните простории лок.46,47 и 48 (се во функција на ординација - амбуланта) се наоѓаат во мезанинскиот простор на станбена зграда во непосредна близина на Т.Ц Чаирчанка. Во непосредна близина има автобуска постројка, основно училиште, паркинг простор како и дуќани во Т.Ц Чаирчанка. Деловните простории се меѓусебно поврзани, одделени се со внатрешни врати, но истите се функционално деливи поради тоа што секој има посебен влез/излез и не се зависни една од друга.

Просториите се лоцирани на КП 2054/5 со следната површина:

- Деловен простор (локал 46) , влез 1, кат МЕ со површина од 23м2.

- Деловен простор (локал 47) , влез 1, кат МЕ со површина од 21м2.

- Деловен простор (локал 48) , влез 1, кат МЕ со површина од 23м2.

Вкупна површина од 67м2.

Моменталната продажна цена не е утврдена.

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати