Земјиште Градежно земјиштеОсновни податоци

Имотен листИЛ 44266, ИЛ 44262 КО Кисела Вода 2
ТипЗемјиште
ГрадСкопје
Површина на земјиште1.428 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена5.357.142 МКД


Градежно земјиште со наменска класификација градежно неизградено земјиште  е лоцирано во Скопје, КО Кисела Вода 2. Недвижностите се со погодна пристапно-комуникациска инфраструктура, опкружена со индивидуални семејни објекти.

Карактеристиките за градежното земјиште се следни:

- КП 1646/6, ИЛ 44262, катастарска култура гз/гнз со површина од 43м2, со продажна вредност од 2.623 евра

- КП 1645/10, ИЛ 44266, катастарска култура гз/гнз со површина од 519м2, со продажна вредност од 31.659 евра

- КП 1645/2, ИЛ 44266, катастарска култура гз/гнз со површина од 866м2, со продажна вредност од 52.826 евра

Контакт телефон 075/455-637  075/455-631Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати