Деловен објект Деловен просторОсновни податоци

Имотен листИЛ 27949 КО Карпош
ТипДеловен објект
ГрадСкопје
Површина на недвижност54 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо сопственост
Цена4.295.160 МКД


Недвижен имот , Деловен простор -Локал, на ул.530 бр. 1 , Млечен ресторан, ИЛ.бр.27949 КО Карпош, КП 6140 ,Згради во останато стопанство, во низа 2 деловни  простории споени едни со други во една целина и тоа :

1. Деловен простор - Локал бр.12 на ул.530 бр. 1 , Млечен ресторан, ИЛ.бр.27949 КО Карпош, КП 6140 ,Згради во останато стопанство , влез 1, приземје,  со површина од 24 м2

2. Деловен простор - Локал бр.13 на ул.530 бр. 1 , Млечен ресторан, ИЛ.бр.27949 КО Карпош, КП 6140 ,Згради во останато стопанство ,влез 1, приземје, со површина од 30 м2.

Вкупната површина на деловниот простор изнесува 54 м2.

Моменталната продажна цена изнесува 4.295.160,00 мкд. 

Контакт телефон 075/328-676 075/455-631

 

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати