Деловен објект Деловен просторОсновни податоци

Имотен листИЛ 43390, ИЛ 43386 КО Карпош
ТипДеловен објект
ГрадСкопје
Површина на недвижност62 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо сопственост
Цена3.290.250 МКД


Недвижен имот , Деловен простор -Локал , на бул.Партизански Одреди бр.86 Скопје ТЦ Антико, ИЛ 43390, ИЛ 43386 КП 1188/1 , КО Карпош,  Згради во останато стопанство, во низа 3 деловни  простории споени едни со други во една целина и тоа :

1. Деловен простор - Локал бр.13 на бул.Партизански Одреди бр.86 Скопје ТЦ Антико, ИЛ.бр.43386 , КП 1188/1 , КО Карпош, Сутерен, Згради во останато стопанство,  со површина од 13 м2.

2. Деловен простор - Локал бр.14 на бул.Партизански Одреди бр.86 Скопје ТЦ Антико, ИЛ.бр.43390 , КП 1188/1 , КО Карпош, Сутерен, Згради во останато стопанство,  со површина од 13 м2.

3. Деловен простор - Локал бр.15 на бул.Партизански Одреди бр.86 Скопје ТЦ Антико, ИЛ.бр.43386 , КП 1188/1 , КО Карпош, Сутерен, Згради во останато стопанство,  со површина од 36 м2.

Вкупната површина на деловниот простор изнесува 62м2.

Моменталната продажна цена изнесува 3.290.250,00 мкд.

Контакт телефон 075/328-676  075/455-631

 

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати