Стан СтанОсновни податоци

Имотен лист94352 КО Ѓорче Петров 3
ТипСтан
ГрадСкопје
Година на изградба2013
Површина на недвижност84 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена2.327.468 МКД


Недвижниот имот се наоѓа на КП 10082/1 во населба Ѓорче Петров - Дексион во близина на рекреативниот центар Сарај, Европската очна болница и Санте Плус болница. Објектот претставува станбена повеќекатница во урбанизирана населба во поширокото подрачје на градот, комунално, инфраструктурно, партерно и хортикултурно опремена. Обезбеден е пристап со возило и паркинг. Во непосредно опкружување има објекти од образование, здравство, трговија, детски градинки и детски игралишта. Станот се наоѓа на 4 кат со површина од 66м2+помошни површини од 10м2+подрум од 8м2, со армирано бетонска асеизмичка конструкција.

Моменталната продажна цена изнесува 37.845,00 ЕУР во денарска противвредност.

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати