Стан СтанОсновни податоци

Имотен лист94352 КО Ѓорче Петров 3
ТипСтан
ГрадСкопје
Година на изградба2013
Површина на недвижност113 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена3.288.713 МКД


Недвижниот имот се наоѓа на КП 10082/1 во населба Ѓорче Петров - Дексион во близина на рекреативниот центар Сарај, Европската очна болница и Санте Плус болница. Објектот претставува станбена повеќекатница во урбанизирана населба во поширокото подрачје на градот, комунално, инфраструктурно, партерно и хортикултурно опремена. Обезбеден е пристап со возило и паркинг. Во непосредно опкружување има објекти од образование, здравство, трговија, детски градинки и детски игралишта. Станот се наоѓа на приземје кат, со површина од 88м2 + помошни површини од 15м2 + подрум од 10м2, со армирано бетонска асеизмичка конструкција. Станот е приклучен на централна дистрибуција на парна топлина.

Почетната вредност на недвижноста за второто усно јавно наддавање изнесува 53.475,00 ЕУР во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажбата.

Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2019 година во 10:00 часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска на адреса на бул. Кузман Јосифовски Питу бр.28/5-11 во Скопје (тел.за контакт - 02/2463-026)

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати