Производствен комплекс Винарска визба со опремаОсновни податоци

Имотен лист43667 КО Куманово
ТипПроизводствен комплекс
ГрадКуманово
Површина на недвижност5.388 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо сопственост
Цена55.350.000 МКД


Стопански и производствен објект - Винарска визба е лоциран на КП 16363/1. Комплексот се наоѓа во пошироко градско подрачје во индустриска зона на Куманово на парцела која е целосно оградена и со добар приод. Комплексот е составен од неколку претежно приземни објекти кои технолошки се изведени за производство на вино т.е. прием, обработка и чување на танкови - резервоари. Во рамки на винаријата, се наоѓа соодветна опрема за производство на вино која се состои од: спирален транспортер, оцедувач, преса механичка, вертикални цистерни за вино од инокс, дигитална колска вага, вински садови за чување на вино, бетонски цистерни и сл.

Како функционална целина со недвижниот имот се продава и опремата во продолжение:

-Спирален транспортер, тип F350, L=12m

-Оцедувач, производител COQ Francija, тип 3,фаб.бр.134

-Оцедувач, производител COQ Francija, тип 3, фаб.бр.154 EG8

-Преса механичка 1, производител COQ Francija

-Преса механичка 2, производител COQ Francija

-Преса механичка 3, производител COQ Francija

-Преса механичка 4, производител COQ Francija

-Вертикални цистерни за вино од инокс, прои. Герман, тип 50t

-Вертикални цистерни за вино од инокс, произ.Герман.тип 250t

-Вертикални цистерни за вино од инокс, произв.Герман,тип 500t

-Дигитална колска вага, тип 60t

Моменталната продажна цена изнесува 55.350.000,00 денари.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати