Куќа Дел од куќаОсновни податоци

Имотен лист9117, КО Куманово
ТипКуќа
ГрадКуманово
Година на изградба1945
Површина на недвижност19 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Дел од куќа која се наоѓа на КП 10101 во Куманово. Локацијата на објектот е вон централно градско подрачје во населба Бедиње во 13-та градежна зона на Куманово. Објектот не е сеизмички градена, објектот е од керпич. Делот од куќа е една соба од куќата - приземје .

Моменталната продажна цена не е утврдена.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати