Деловен објект Деловен објектОсновни податоци

Имотен лист2293, КО Радовиш
ТипДеловен објект
Адресаул.Маршал Тито, Радовиш
ГрадРадовиш
Година на изградба2003
Површина на недвижност2.077 m2
Површина на земјиште2.597 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Деловниот објект погон за преработка на сувомеснати производи се наоѓа во стопанска зона во Радовиш. Околните објекти се повеќе стопански објекти. Деловниот објект има дворно место и сопствен паркинг, теренот околу објектот е рамен, растојанието до соседните објекти е во склад со урбанистичките стандарди и закони и овозможена е правилна инсолација и вентилација и обезбедена ПП заштита. Објектот е изграден од армиранобетонска конструкција со дрвена кровна конструкција покриена со керамиди.

Функционалните карактеристики на објектот, кој лежи на КП 4199, зграда 1:

- Подрум (приемно одделение,) со површина од 697м2

- Приземје (дел за производство на сувомеснати производи) со површина од 660м2

- Мансарда со површина од 720м2.

Вкупната површина на објектот изнесува 2077м2.

Вкупната површина на земјиштето изнесува 2597м2 (760м2 земјиште под зграда и 1837м2 двор)

Продажната цена моментално не е утврдена.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати