Куќа Стан во индивидуален објектОсновни податоци

Имотен лист12035, КО Прилеп
ТипКуќа
ГрадПрилеп
Површина на недвижност106 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Стан во индивидуален објект во Прилеп лежи на КП 22225, ИЛ 12035, зграда 1, влез 1 со вкупна површина од 106м2 (ХС со површина од 25м2,ПР со површина од 15м2, ПР, стан 01 со површина од 66м2).

Стан во индивидуален објект во Прилеп лежи на КП 22225, ИЛ 37930, зграда 1, влез 1 со вкупна површина од   94м2.

Продажната цена моментално не е утврдена.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати