Стан СтанОсновни податоци

Имотен лист100671, КО Ѓорче Петров 4
ТипСтан
ГрадСкопје
Година на изградба1980
Површина на недвижност77 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Објектот претставува станбена повеќекатница во урбанизирана населба во поширокото подрачје на градот, комунално, инфраструктурно, партерно и хортикултурно опремена. Обезбеден пристап со возило и паркинг. Во непосредно опкружување има објекти од образование, здравство, трговија, детски градинки и детски игралишта.

Функционални карактеристики на станот:

Станот лежи на КП 6932/1, КО Ѓорче Петров 4 - Влае со површина од 58м2 (ст) и 19м2 (пп) со вкупна површина од 77м2. 

Објектот е изведен од стандардни градежни материјали, изведен е од армиранобетонска асеизмичка градба.

Моменталната продажна цена не е утврдена.

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати