Земјиште Земјоделско земјиште- ниваОсновни податоци

Имотен лист989, КО Башино село
ТипЗемјиште
ГрадВелес
Површина на земјиште959 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена431.550 МКД


Недвижниот имот - земјоделско земјиште - нива се наоѓа во близина на с.Башино село (околу 1,5км), оддалечена 4,5 км од град Велес, во близина на мостот преку р.Вардар кај с.Башино Село, во близина на локален земјен пат оддалечен околу 150м од главниот асфалтен пат Велес- Башино Село со излез на асфалтна улица преку локален земјен пат. 

Место викано за земјиштето е Лака, КП бр.1497, култура 11000, класа 2, со површина од 959 м2.

Моменталната продажна цена изнесува 7.000,00 евра.

Контакт телефон 075/455-631Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати