Земјиште Земјоделско земјиште- ниваОсновни податоци

Имотен лист989, КО Башино село
ТипЗемјиште
ГрадВелес
Површина на земјиште959 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Недвижниот имот - земјоделско земјиште - нива се наоѓа во близина на мостот на Вардар кај Башино село, викано место Лака.

Место викано за земјиштето е Лака, култура 11000, класа 2, со површина од 959 м2.

Моменталната продажна цена не е утврдена. Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати