Движен имотОсновни податоциОпис на движниот имот во сопственост на Банката наменет за продажба 

1. Продолжеток за финишер, AB тип 575 TP2, год.1999, со адреса во Скопје (без владение) со продажна цена од 368.295,00 мкд

2. Електричен Компресор, старост 1995 до 2000, со адреса во Скопје (без владение) со продажна цена од 190.290,00 мкд

3. Бетоњара-Брана Лисиче Велес, старост 1977, со адреса Чашка, Велес (без владение) со продажна цена од 187.904,00 мкд

4. Метален сеф со две прегради (АКСТРА ТРЕЈД), старост 1999-2008, со адреса Ул.Перо Наков ББ, Скопје со продажна цена од 18.450,00 мкд

5. Рачен виљушкар (АКСТРА ТРЕЈД), старост 1999-2008, со адреса Ул.Перо Наков ББ, Скопје со продажна цена од 3.075,00 мкд

6. Рачен виљушкар (АКСТРА ТРЕЈД), старост 1999-2008, со адреса Ул.Перо Наков ББ, Скопје со продажна цена од 3.075,00 мкд

7. Ситен инвентар и др.(ПЛУС ПРОДУКЦ.), старост не утврдена, со адреса Ул.Перо Наков ББ, Скопје со продажна цена од 8.110,00 мкд

8. TP (млин стојчев), старост 2010, со адреса Ул.Новачки Пат Бр.ББ, Куманово (без владение), со продажна цена од 200.704,00 мкд

9. CHANGFA Аpolo 454  (млин стојчев), старост 2010, со адреса Ул.Новачки Пат Бр.ББ, Куманово (без владение), со продажна цена од 189.849,00 мкд

10. Приклучно FERMAK (млин стојчев), старост 2011, со адреса Ул.Новачки Пат Бр.ББ, Куманово (без владение), со продажна цена од 97.569,00 мкд

11. Приклучно RIGNT TIPPING (млин стојчев), старост 2010, со адреса Ул.Новачки Пат Бр.ББ, Куманово (без владение), со продажна цена од 97.569,00 мкд

12. Ситен инвентар и др. (ТОБАКО), старост неутврдена, со адреса Трубарево, Скопје, со продажна цена од 300.900,00 мкд

13. Ѕид со 6 заби, (полица за сталажа со 6 заби), старост неутврдена, со адреса Скопје, со продажна цена од 43,00 мкд

Контакт телефон 075/328-676  072/312-882  075/455-631  075/455-634  075/455-635  075/455-636  075/455-637Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати