Подвижни предметиОсновни податоциВо извршна постапка се продаваат следниве подвижни предмети:

1.  Oстрилица на пили, со вредност 23.433,00 денари

2. Парен котел на дрва, тип 8т/ч и метален оџак 12м, разводник и 2 сигурносни вентили, со вредност 289.826,00 денари

3. Опрема за следење на состојба во котелот,(компјутер со софтвер и принтер, микроконтролер),со вредност 20.041,00 денари

4. Систем за парење и сушење на дрво,  марка SEHALI составен од следниве компоненти :

-Генератор на пареа без ознаки со цилиндрична форма со дијаметар 1,4 метри и должина 5 метри со сноп цевки 2 ½” со интегрирано ложиште на тврдо гориво обложено со шамтни тули, челичен оџак со дијаметар 60 цм

-Опрема за сушара –четири 6 краки вентилатори,10 изменувачи на топлина со по 13 ребра со цевен развод и соодветни фитинзи,

 со вредност 55.499,00 денари

5. Компресор TOROS, производител TOROS, со вредност 3.700,00 денари

6. Diht машина, со вредност 33.916,00 денари

7. Рачен палатер, Количка, 2 тона-црвен, со вредност 9.250,00 денари

8. Кратилица мала со транспортна лента, производител ONER Turska, тип/модел 5м и мотор, 2,5 KW, Број на вртежи 3000, лист Ф400, со вредност 9.250,00 денари

9. Фреза (комбинирана машина со циркулар), со вредност 11.100,00 денари

10. ГАТЕР со пумпа и ел. мотор со 18 пили, производител Русија,тип 47 KW- 5,5 KW/32 Mpa, година на производство 2007 година, со вредност 129.497,00 денари 

11. Компресор АВАС, производител  АВАС, тип  Id.311138 , година на производство 2000 година, со вредност 12.950,00 денари

12. Трафо 250 KW, Трафо 100KW и командна табла, со вредност 166.496,00 денари

13. Машина за паркет за изработка на надолжни жлебови, со 5 ел. мотори и команден ормар, производител Shelaiсо вредност 60.123,00  денари

14.Машина за паркет за изработка на челни жлебови со 4 ел мотори и команден ормар , производител Shelai , со вредност 44.707,00  денари

15. Повеќелисен хоризонтален циркулар со две глави, производител Турција, тип Број на мотор 1 No291032T В Број на мотор 2 No 231313Т В, год. на производство 1995 година,со вредност 160.329,00 денари

16.Систем за централно отпрашување со силос за складирање на пилевина, со вредност 246.043,00 денари

17. Повеќелисен вертикален циркулар со 6 пили, производител OGAM Italija, тип  P0230година на производство 1974 година, со вредност 114.080,00 денари

18. Кратилица со транспортна лента 10м и мотор 5,5 KW, производител OGAM Italija, SP 500 Fфабрички број 0400, година на производство 1995 година, со вредност 17.266,00 денари

19. Бансек со мотор, производител ONER Turska, тип 7 KW и тркало Ф900, со вредност 70.606,00 денари

20. Бансек со мотор, производител OZLER Turska 24080202, тип 7 KW и тркало Ф80, година на производство 2000 година, со вредност 52.415,00 денари

21. Окројувач, со вредност 114.080,00 денари

22. Линија за режење на трупци составена од следниве компоненти :

-Платформа за транспорт на трупци

-Бансек пила –брента , марка BONGIOANNI, без ознаки со дијаметар Ф130 ширина на лента 5цм

-Количка со 2 ел. моторни стеги за трупци и команден пулт, марка BOTTAN, со вредност 419.322,00 денари

23. Електрична табла, со вредност 9.250,00 денари

Контакт телефон 075/455-631  075/455-634  075/455-635  075/455-636  075/455-637  072/312-882  075/328-676

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати