Машини и опремаОсновни податоциВо извршна постапка се продаваат следниве подвижни предмети:

1. Две Електрични рото печка (половна)  60х80, производител Werner&Pfleiderer, тип/модел Rototherm, фабрички број 2282,2283, година на производство 1989, со вредност од 319.774,00 денари.

2. Тепсија (две колички со 60 тепсии за печката), производител Германија, тип/модел Rosfrei, со вредност од 66.415,00 денари.

3. Преса за маргарин (половна), производител Conti-Italy, тип/модел PRB Alba, фабрички број 3358, година на производство 2007, со вредност од 86.093,00 денари.

4. Спирален миксер, производител Sotoriva-Italy, тип/модел ARS/160, фабрички број 54924, со вредност од 247.210,00 денари.

5. Автоматски ламинатор, производител Seewer Rondo-Швајцарија, тип/модел SFU 66 SH, тип/модел B008100, со вредност од 230.606,00 денари.

6. Панелна комора за ферментација, автоматска,со две влезни и две излезни врати со два уреда за загревање, производител Arte Bianca, тип/модел avtomatska, година на производство 2015, со вредност од 156.812,00 денари.

7. Линија за изработка (изготвување) кроасани (со 3 алати за различни облици-вкупно три елементи), производител CIM-Italy, тип/модел Grupo Croisan, фабрички број 1421302, година на производство 1996, со вредност од 228.761,00 денари.

8. Машина за пакување (пакерка), производител Techno-D Italy, тип/модел Multi 45, фабрички број 001, година на производство 2015, со вредност од 301.326,00 денари.

9. Полнилка за кроасани, производител Alba bakery-Italy, тип/модел MDP 200 ALBA, фабрички број 0915071020, година на производство 2015, со вредност од 150.663,00 денари.

10. Планетарен миксер со варач (мешалка со електромотор), производител Tehnoplast-Italy, тип/модел Duplicatore, фабрички број 1378, година на производство 2004, со вредност од 92.243,00 денари.

11. Дванаесет дупли колички за печење производи со 18 прегради х 2 = 36, производител Србија, тип/модел Rosfrei,  година на производство 2015, со вредност од 256.803,00 денари.

12. Тепсии за печење (432 парчиња), производител Србија, тип/модел Rosfrei,  година на производство 2015, со вредност од 223.165,00 денари.

13. Автоматска машина за пакување со транспортер,  производител Олми Латте- Куманово, тип/модел Rosfrei,  година на производство 2015, со вредност од 110.691,00 денари.
 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати