Опрема и возилаОсновни податоциВо постапка на извршна постапка се продаваат следниве подвижни предмети, опрема, машини и возила:

- Пет Машини за пакување на кафе во вкупен износ од 221.500,00 мкд

- Две Машини за пакување на шеќер во вкупен износ од 92.200,00 мкд

- Машина за пакување на чоколадо во вредност од 40.000,00 мкд

- Линија за печење на кафе во вредност од 442.800,00 мкд

- Линија за сирово кафе во вредност од 172.800,00 мкд

- Силоси за печено кафе во вредност од 147.600,00 мкд

- Мелница машина за мелење кафе во вредност од 120.000,00 мкд

- Количка за кафе во вредност од 35.000,00 мкд

- Машини за експресо кафе во вредност од 12.000,00 мкд

- Два Пнеуматски тарспортер во вкупна вредност од 123.000,00 мкд

- Два Елеватор во вкупна вредност од 36.900,00 мкд

- Компресор во вредност од 2.500,00 мкд

-  Вага за константна маса во вредност од 24.600,00 мкд

- Мини пакинг машина во вредност од 6.000,00 мкд

- Количка за палети рачен вилушкар во вредност од 4.800,00 мкд

- Електрична вага во вредност од 18.450,00 мкд

- Танк за течен гас во вредност од 6.150,00 мкд

- Машина за пакување шмек во вредност од 116.800,00 мкд

- Струг во вредност од 18.500,00 мкд

- Виљушкар во вредност од 49.200,00 мкд

- Индустриска правосмукалка во вредност од 2.400,00 мкд

- Комплет камери во вредност од 10.000,00 мкд

- Прожектор во вредност од 12.300,00 мкд

- Компјутер-сервер во вредност од 12.300,00 мкд

Возила:

- Патничко марка RENAULT, KLIO RL1.2 во вредност од 55.400,00 мкд

- Патничко марка LANCIA, THESSIS во вредност од 67.600,00 мкд

- Патничко марка IVECO 650 во вредност од 73.800,00 мкд

- Товарно специјално комбинирано, PEUGEOT Partner F190 C1.9D во вредност од 55.400,00 мкд

- Товарно марка MERCEDES 814 во вредност од 116.800,00 мкд

Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2019 во 11 часот во просториите на Извршител Данчо Диманчев Гевгелија (тел. за контакт - 034/211-633)Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати