Подвижни предметиОсновни податоциВо извршна постапка се продаваат следниве подвижни предмети:

-Машини, опрема, информатички средства, канцелариска опрема, клима уреди, роба на залиха (фротирки, пешкири, крпи и бањарки) и ПМВ производител CITROEN, марка C2, година на производство 2004 година, силина на мотор 1124cm3, 44.1 kw, поминати километри 166.869.

Почетната цена за првото усно јавно наддавање изнесува 111.180,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата.

Продажбата ќе се одржи на ден 23.07.2019 во 10:00 часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска од Скопје, на бул.Кузман Јосифовски Питу бр.28/5-11, Скопје, тел. за контакт (02/2463-026). Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати