Деловен објект Деловен простор - дуќанОсновни податоци

Имотен лист32433, КО Битола 3
ТипДеловен објект
ГрадБитола
Површина на недвижност23 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена1.583.327 МКД


Дуќанот се наоѓа во населба Кланица, во приземјето на колективна станбено-деловна зграда, број на зграда 1, влез 1, КП 11152.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 1.583.327,00 мкд.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати