Деловен објект Деловен простор - дуќанОсновни податоци

Имотен лист32433, КО Битола 3
ТипДеловен објект
ГрадБитола
Површина на недвижност23 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена1.583.327 МКД


Дуќанот се наоѓа во населба Кланица, во приземјето на колективна станбено-деловна зграда, број на зграда 1, влез 1, КП 11152.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 1.583.327,00 мкд, под која недвижноста неможе да се продаде на второто јавно наддавање.

Втората продажба со усно јавно наддавање ќе се одржи на ден 06.09.2019 година во 10 часот во просториите на Извршител Николина Иванова на ул.Железничка бб во Битола. (047/231-830)Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати