Стан СтанОсновни податоци

Имотен лист33123, КО Битола 3
ТипСтан
ГрадБитола
Површина на недвижност45 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена1.585.942 МКД


Станот се наоѓа во населба Областа, во колективна станбена зграда. Лежи на КП16366, КО Битола 3.

Функционалните карактеристики на станот се:

- Намена СТ со површина од 35м2

- Намена ПП со површина од 6м2

- Намена П со површина од 4м2.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 1.585.942,00 мкд.

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати