Стан СтанОсновни податоци

Имотен лист33123, КО Битола 3
ТипСтан
ГрадБитола
Површина на недвижност45 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена1.585.942 МКД


Станот се наоѓа во населба Областа, во колективна станбена зграда. Лежи на КП16366, КО Битола 3.

Функционалните карактеристики на станот се:

- Намена СТ со површина од 35м2

- Намена ПП со површина од 6м2

- Намена П со површина од 4м2.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 1.585.942,00 мкд, под која недвижноста неможе да се продаде на второто јавно наддавање.

Втората продажба со усно јавно наддавање ќе се одржи на ден 06.09.2019 година во 10 часот во просториите на Извршител Николина Иванова на ул.Железничка бб во Битола. (047/231-830)

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати