Деловен објект Производни хали, деловни простории - канцеларии и дворно местоОсновни податоци

Имотен листИЛ 11159, КО Маџари
ТипДеловен објект
АдресаИндустриска, Маџари, Скопје
ГрадСкопје
Година на изградба1990
Површина на недвижност1.250 m2
Површина на земјиште1.092 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Недвижноста се наоѓа во индустриската зона на Маџари. Во непосредна близина се деловни објекти кои се користат како дистрибутивни центри или производствени погони.

Недвижноста е составена од подрумски простор, приземје и кат 1. Целата недвижност е поврзана со едно скалесто јадро поради што и истата е функционално неделива целина. Подрумскиот дел и приземјето се производствена хала како и магацински простор во чиј склоп има еден санитарен чвор на приземјето и три канцеларии за комерција. На катот има четири канцеларии, чајна кујна и санитарен чвор.

Функционални карактеристики на имотот - ИЛ 11159, КО Маџари, КП 2207/3

- Ходници и скали, кат К1 со површина од 7 м2

- Деловни простории, кат К1 со површина од 121 м2

- Ходници и скали, кат ПО-1 со површина од 12м2

- Деловни простории, кат ПО-1 со површина од 55 м2

- Деловни простории, кат  приз со површина од 48 м2

- Ходници и скали, кат ПРИЗ со површина од 25 м2

- Деловни простории, кат ПРИЗ со површина од 142 м2

- Деловни простории, кат ПРИЗ со површина од 94 м2

- Помошни простории, кат ПО со површина од 344 м2

- Помошни простории, кат ПР со површина од 344 м2

- Деловни простории, кат ПРИЗ со површина од 58 м2

Согласно ИЛ 6654, КО Маџари, КП 2207/3 карактеристиките се следни:

- Градежно изградено земјиште со површина од 339 м2

- Земјиште под зграда 1 со површина од 694 м2

- Земјиште под зграда 2 со површина од 59 м2

Моменталната вредност на недвижноста изнесува 512.272 еур.

Контакт телефон 075/328-676  075/455-636Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати