Куќа Станбена куќа со помошни објекти и градежна парцелаОсновни податоци

Имотен листИЛ 2426, КО Доброшане, Куманово
ТипКуќа
АдресаУл.викано место, Доброшане
ГрадКуманово
Година на изградба2008
Површина на недвижност317 m2
Површина на земјиште1.945 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена5.481.391 МКД


Недвижниот имот се наоѓа во населено место С.Доброшане, во блзина на С.Биљановце , од левата страна на магистралниот пат Р1204, кој води до Св.Николе и е на одалеченост од центарот на Куманово  од околу 4-5км. Има добри комуникациски врски и јавна инфраструктура, со стандардна комунална опременост. Околните објекти се мешани станбени куќи за индивидуално домување, складишта, магацини и слично.

На парцелата има 4 објекти од кои едниот е станбена куќа (составена од приземје и мансарда) и три приземни помошни објекти секој со свој влез. Парцелата е оградена со обична жичана ограда од три страни, а во предниот дел односно влезот во парцелата има метална ограда. Дворот е хортикултурно уреден со зеленило. Паркирањето е решено во парцелата. Околината е мирна и чиста и има ниско ниво на загаденост и ниско ниво на бучава. Има стандардна комунална опременост. Обликот на парцелата е правоаголен, а теренот е рамен.

Функционални карактеристики на објектот:

Во  Имотниот лист  бр.2426, станбената куќа (објект 1) има вкупно 61м2 нето површина од кои (стан од 28м2 со тераса од 5м2 на приземје и стан од 28м2 на мансарда), помошен објект 2 од 102м2 , помошен објект 3 од 122м2 и помошен објект 4 од 32м2.

Градежната парцела или (КП 338/1) има вкупно 1945м2 нето површина, од кои гз/гиз (град.изградено земјиште) има вкупно 1609м2 , зпз 1(земјиште под зграда 1) има вкупно 39м2 ,  зпз 2(земјиште под зграда 2) има вкупно 112м2 ,  зпз 3(земјиште под зграда 3) има вкупно 146м2 и зпз 4(земјиште под зграда 4) има вкупно 39м2

Моменталната продажна цена изнесува 5.481.391,00 мкд.

Контакт телефон 075/455-635 072/312-882Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати