Деловен објект Деловен простор - канцеларииОсновни податоци

Имотен листИЛ 45236, КО Карпош
ТипДеловен објект
ГрадСкопје
Површина на недвижност25 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена1.285.563 МКД


Деловниот простор се наоѓа во станбена зграда наспроти Т.Ц Олимпико. Опкружен е со станбени згради за семејно домување. Во непосредна близина има автобуска постројка како и паркинг простор.

Деловниот простор претставува една канцеларија во која со преградни ѕидови има одделено простор за кујна и санитаречн чвор.

Функционалните карактеристики на деловниот простор на КП 3310/6 се:

- Канцеларии, зграда 1, влез 4, кат ПР, бр.Л-8 со површина од 25м2

Моменталаната продажна цена изнесува 20.906,00 еур.

Контакт телефон 075/455-635  072/312-882Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати