Моторно возило



Основни податоци



Патничко моторно возило - ПАКЕТ бр.4  , LINCOLN  NAVIGATOR, година на производство 1998, со проценета вредност од  227.550,00 ден.

 



Print








Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk





Испрати