Земјиште Земјоделско земјиштеОсновни податоци

Имотен листИЛ 1568, КО Ранковци
ТипЗемјиште
ГрадКрива Паланка
Површина на земјиште3.756 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена346.460 МКД


Недвижен имот - земјоделско земјиште се наоѓа во с.Ранковци, атар на Општина Ранковци, опишано во И.Л бр.1568, КО Ранковци со површина од 3756м2. До парцелата се пристапува по земјен пат со исклучување од регионален патен правец Куманово-Крива Паланка во с.Ранковце со свртување на левата страна од патот во правец на с.Радибуш на околу 3км од главниот пат. До самата катастарска парцела нема пристапен пат, се пристапува преку приватни парцели. Во близина нема приклучок од струја. Во непосредна близина се наоѓа рудно наоѓалиште на неметални минерални суровини.

Моменталнта продажна цена изнесува 346.460,00 мкд.

Контакт телефон 075/455-635 072/312-882Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати