Производствен комплекс Производна хала со администрација и магацинОсновни податоци

Имотен листИЛ 53400, КО Визбегово
ТипПроизводствен комплекс
ГрадСкопје
Површина на недвижност7.643 m2
Површина на земјиште19.758 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Производен погон  со магацин и  администрација во КО Визбегово на КП 1649/3 во индустриска зона Визбегово, локација на левата страна од зоната со пристап. Адреса на објектот Качанички пат ББ, ул.1550 бр.43 Визбегово. Објектите имаат сопствен паркинг во дворното место.
Функционални карактеристики на деловните објекти: Зграда број 1 со вкупна површина од 3.516 м2, зграда број  2 со вкупна површина од 4.127 м2 (Пр (дп)=3.935м2, кат (дп)=192м2) и земјиште во КО Визбегово, со вкупна површина од 19.758 м2, од кои под објект 1 се 3.632 м2 и под објект 2 се 4.003 м2, гиз се 12.123 м2,  и машини и опрема за производство на ПВЦ, алуминиумска и дрвена столарија.

Моменталната продажна цена не е утврдена.

Контакт телефон - 075/455-636 и 075/328-676Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати