Земјиште Земјоделско земјиштеОсновни податоци

Имотен листИЛ 11352, КО Илинден
ТипЗемјиште
ГрадСкопје
Површина на земјиште1.929 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Плацот е во непосредна близина на автопатот Скопје – Куманово во близина на индустриската зона Бунарџик. Земјиштето има пристап од асвалтиран пат и се наоѓа во атарот на општина Илинден.

Земјоделското земјиште, нива, класа 4, е со површина од 1.929 м2, во м.в.Долни Гулабаш.

Моменталната продажна цена изнесува 752.310,00 мкд. 

Контакт телефон 075/455-634 и 075/455-637Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати