Оглас за продажба на накитОсновни податоци*Објавен Оглас за продажба на накит во Дневен весник Нова Македонија од 09.09.2020.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати