Деловен објект Деловен простор - дуќанОсновни податоци

Имотен листИЛ 26962, КО Куманово
ТипДеловен објект
ГрадКуманово
Површина на недвижност52 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Деловниот простор - дуќан се наоѓа во редот дуќани наспроти џамијата синан татар бег.

Деловниот простор запишан на ИЛ 26962, КО Куманово, КП 14921, на ул.11 Октомври, Куманово, зграда 1, влез 2, кат ПР со внатрешна површина од 52м2. 

Контакт тел 075/328-676 и 075/455-636Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати