Деловен објект Деловен просторОсновни податоци

Имотен листИЛ 40196, КО Центар 1
ТипДеловен објект
ГрадСкопје
Година на изградба1990
Површина на недвижност17 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена927.174 МКД


Деловен простор со пристап од улица Ленинова. Објектот е изведен како армирано- бетонска асеизмичка градба, со стандардизирани висини на просториите, опремен со електрична, водоводно-канализациска и инсталација за дистрибуција на топлинска енергија.

Површина е 17м2, ИЛ 40196, КП 11541, КО Центар 1.

Почетната вредност на недвижноста изнесува 15.076 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, под која цена недвижноста неможе да се продаде на првото усно јавно наддавање.

Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2020 во 12:00 часот во просториите на Извршител Васко Блажевски, бул. Св.Климент Охридски бр.66/1-1 (тел.02/3214-280) 

Контакт телефон 075/455-637 и 075/455-634Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати