Машини и опрема во мелница и пекараОсновни податоциСе продаваат машини и опрема од деловен објект млин со вредност од:

1. Машини и опрема во мелница износ од 2.100.225,00 денари

2. Машини и опрема во пекара од 3.542.523,00 денари

 Контакт телефон 075/455-635  072/312-882

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати