Земјиште Земјоделско земјиштеОсновни податоци

Имотен листИЛ 1720 КО Царев Двор
ТипЗемјиште
ГрадРесен
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Се продава земјоделско земјиште во Ресен, КО Царев Двор со следните карактеристики:

КП 1249, мв Валшки - култура нива, класа 3 = 5960 м2, со моментална продажна цена од 543.075 денари,
КП 1279, мв Ракидно - култура овоштарник, класа 2 = 4511 м2, со моментална продажна цена од 913.477 денари,
КП 1673, мв Ракидина - култура нива, класа 4 = 2270 м2, со моментална продажна цена од 186.435 денари,
КП 1703, мв Голема ливада - култура нива, класа 3 = 1422м2, со моментална продажна цена од 129.586 денари,
КП 632, мв Голема нива - класа 4 = 2412 м2, со моментална продажна цена од 198.073 денари,

Контакт телефон 075/455-635Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати