Стан СтанОсновни податоци

Имотен листИЛ 55875, КО Карпош
ТипСтан
ГрадСкопје
Површина на недвижност71 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


 Недвижноста се наоѓа во атрактивен дел од Скопје во населба Козле, на главната улица Козле. Опкружен е со семејни згради за колективно и индивидуално домување. Во поблиска околина е Основното Училиште Владо Тасевски, Амбулантата Козле, автобуска постројка и има сопствен паркинг простор.

Функционална содржина на станот - истиот има дневна соба со кујна, три спални соби и еден санитарен чвор.

Станот е со површина од 71 м2,

Почетната вредност на недвижноста изнесува 69.529,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, како почетна цена за продажба на недвижноста, под која недвижноста не може да се продаде на првото јавно наддавање.

Првата продажба ќе се одржи на ден 04.03.2021 година во 11:00 часот, во просториите на Извршител Снежана Андреевска на адреса бул. Кузман Јосифовски Питу бр.28/5-11, Скопје. (тел. 022/463-026)

Контакт тел: 075/455-634 075/455-637Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати