Куќа Семејна станбена куќаОсновни податоци

Имотен лист102962 КО Бутел
ТипКуќа
Адресаул.Петар Манџуков бр.69а
ГрадСкопје
Година на изградба1988
Површина на недвижност416 m2
Површина на земјиште366 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена9.348.000 МКД


Семејната станбена куќа се наоѓа во населба Бутел 1 (КП4731/2), изградена после земјотресот во Скопје од 1963 година како населба со монтажни објекти - бараки, кои со текот на времето се доградувани и надградувани, а во последните години дел од нив се заменети со семејни куќи (основа и катност). Претставува мирно и тивко место за живеење , далеку од градскиот метеж, во контакт со главна градска сообраќајница.

Моменталната продажна цена изнесува 152.000,00 евра.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати