Деловен објект Производно деловен и магацински објектОсновни податоци

Имотен лист1170 КО Визбегово
ТипДеловен објект
ГрадСкопје
Површина на недвижност1.325 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Деловниот објект е составен од недвижен имот, магацински простор и дворно место на КП 324/2, ИЛ 1170. Се наоѓа на 1000м пред бензиска станица Актива Петрол. Во непосредна близина има повеќе деловни објекти. Пристапот до објектот е по земјен пат кој е оддалечен од стариот качанички пат околу 200м.

Недвижноста е составена од две згради. Зграда 1 е подрумски дел и се наоѓа под зграда 2. Истата е магацински дел и функционално не е делив од приземјето. Зграда 2 е составена од два магацини и еден производен погон.

- Зграда 1 е со внатрешна површина од 356 м2, зграда 2 е со внатрешна површина од 969 м2.

- Култура дм е со површина од 4117м2, со право на сопственост (КП324/2)

- Култура зпз 1 е со површина од 291м2, со право на сопственост (КП324/2)

- Култура зпз 2 е со површина од 759м2, со право на сопственост (КП324/2)

- Култура зпз 3 е со површина од 15м2, со право на сопственост (КП324/2)

- Култура зпз 4 е со површина од 14м2, со право на сопственост (КП324/2)

Продажната цена моментално не е утврдена.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати