Деловен објект Деловен објект - живинарска фармаОсновни податоци

Имотен листИЛ 1743 КО Дихово
ТипДеловен објект
ГрадБитола
Година на изградба1960
Површина на недвижност790 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена1.196.099 МКД


Деловниот објект е лоциран на влезот на с. Дихово, на патот од Битола кон Пелистер. Објектот се наоѓа во земјоделско стопанска зона, на растојание од соседните објекти определено со урбанистичките закони и стандарди. Неговата поврзаност со градот е преку асфалтиран локален пат.

Производна хала во склоп на Земјоделско Стопански комплекс на КП278/1 (поранешна живинарска фарма Дихово). Деловниот објект е изграден како комбиниран систем на градба, со ѕидови изведени од цигла, завршно обработени и кровна метална конструкција, со кровен покривач од салонит табли.

          

Моменталната продажна вредност на недвижноста изнесува 1.196.099,00 денари,

Контакт телефон 075/455-637  075/455-634Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати